Asiakastarinat

Desinfiointi vetyperoksidikaasulla

Linkki

Show menuShow menu

Asiakastarinat

Tampereen yliopistollisen sairaalan Keskussairaalan vainajatorni – Desinfiointi vetyperoksidikaasulla

Tampere, Suomi – julkaistu 2.12.2020

Kohde Tampereen yliopistollisen sairaalan Keskussairaalan 15 metriä korkea jäähdytetty vainajatorni.

Kohteen koko Pinta-ala noin 12 m2, tilavuus noin 180 m3.

Tavoite Vainajatornin desinfiointi.

Menetelmä Cleamix VCS-100 vetyperoksidikaasudesinfiointi.

Kesto Kaikkine järjestelyineen noin 3 tuntia.

Havainnot Tilojen puhtaudelle asetettu tavoite saavutettiin. Korkeassa ja suuressa, sokkeloisessa tilassa suunnittelun tärkeys korostuu. Tilan ominaisuuksia, kuten vaunuja hyödyntämällä ilmavirtausta ja desinfiointiprosessia saadaan tehostettua.

Toteutimme vetyperoksidikaasudesinfioinnin asiakkaallemme Tampereen yliopistollisen sairaalan Keskussairaalalle Tampereella Suomessa. Tavoitteena oli 15 metriä korkean jäähdytetyn vainajatornin desinfiointi. Desinfiointi toteutettiin perinteiseen tapaan Cleamix VCS-100 vetyperoksidikaasudesinfiointilaitteella.

Desinfiointi toteutettiin 29. lokakuuta. Työ alkoi indikaattoreiden ja desinfiointilaitteiden asettamisella. Kohteen haasteena oli korkea, suuri ja sokkeloinen tila: tilan korkeus oli 15 metriä, mikä osaltaan loi haasteen vetyperoksidikaasun tasaiselle leviämiselle. Desinfiointiprosessia helpotti kuitenkin tilan teräksinen pintamateriaali. Desinfiointiprosessi sujui ongelmitta ja tilan puhtaudelle asetettu tavoite saavutettiin. Desinfioinnin jälkeen tila katalysoitiin ja tuuletettiin, minkä jälkeen tila oli heti käyttövalmis.

Lisätietoja info@decont.fi

Tampereen yliopistollinen sairaala on Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluva yliopistollinen sairaala, jonka Tays Keskussairaala -toimipisteessä hoidetaan valtaosa sairaalan potilaista. www.tays.fi

Decont on Business Finlandin tuella käynnistetty korkealuokkaiseen desinfiointiin erikoistunut yritys. Decontin taustalla on rovaniemeläinen autoalan yritys, joka on muuttanut ajoneuvojen pesutoiminnot desinfiointi- ja hajunpoistopalveluksi yrityksille ja yksityisille. www.decont.fi

Kutilan Liikenteen linja-auton matkustustilatDesinfiointi vetyperoksidikaasulla

Rovaniemi, Suomi – julkaistu 30.8.2020

Kohde Kutilan Liikenteen linja-auton matkustustilat.

Kohteen koko Pinta-ala noin 25 m2, tilavuus noin 60 m3.

Tavoite Linja-auton matkustustilojen desinfiointi.

Menetelmä Osittainen sisäpesu ja Cleamix VCS-100 vetyperoksidikaasudesinfiointi.

Kesto Kaikkine järjestelyineen noin 3 tuntia: osittainen sisäpesu 1 tunti, indikaattoreiden ja laitteiden asennus 0,5 tuntia; desinfiointi 1 tunti; katalysointi ja tuuletus 0,5 tuntia.

Havainnot Tilojen puhtaudelle asetettu tavoite saavutettiin. Sokkeloisissa ja ahtaissa tiloissa sekä huokoisten pintojen kohdalla suunnittelun tärkeys korostuu. Ilmavirtaus tuli suunnitella huolellisesi, jotta vetyperoksidikaasu tavoitti halutut osat. Huokoiset materiaalit, kuten penkit ja katto vaativat enemmän vetyperoksidikaasua kuin kova materiaali.

Toteutimme vetyperoksidikaasudesinfioinnin asiakkaamme Kutilan Liikenteen linja-autolle Rovaniemellä Suomessa. Tavoitteena oli linja-auton matkustustilojen desinfiointi, ja desinfiointi toteutettiin Cleamix VCS-100 vetyperoksidikaasudesinfiointilaitteella.

Desinfiointi toteutettiin 15. toukokuuta. Työ alkoi linja-auton osittaisella sisäpesulla, jossa matkustustilojen kovat kosketuspinnat pyyhittiin pesuaineella. Osittaisen sisäpesun jälkeen indikaattorit ja desinfiointilaitteet asetettiin suunnitelman mukaisesti linja-auton matkustustiloihin. Kohteen haasteena oli sokkeloinen rakenne ja huokoiset pinnat, kuten penkit ja katto. Huolellisella suunnittelulla ilmavirtaus saatiin kohdistettua kattavasti ajoneuvon ahtaisiinkin osiin ja pitoisuus saatiin nostettua riittävän korkealle tasolle huokoisiin pintoihin nähden. Desinfiointi aloitettiin heti valmisteluiden jälkeen ja kohde saatiin desinfioitua tavoitteiden mukaan. Desinfioinnin jälkeen kohde katalysointiin ja tuuletettiin, jotta vetyperoksidikaasu saatiin nopeasti vähenemään ja ajoneuvo saatiin käyttövalmiiksi.

Lisätietoja info@decont.fi

Kutilan Liikenne on rovaniemeläinen linja-autoliikennöitsijä, joka tarjoaa reitti-, tilaus- ja paikallisliikennepalveluita. www.kutilan.fi

Decont on Business Finlandin tuella käynnistetty korkealuokkaiseen desinfiointiin erikoistunut yritys. Decontin taustalla on rovaniemeläinen autoalan yritys, joka on muuttanut ajoneuvojen pesutoiminnot desinfiointi- ja hajunpoistopalveluksi yrityksille ja yksityisille. www.decont.fi

LAPPICA työterveyshuollon tartuntatautiepäiltyjen potilaiden pisaraeristystilatDesinfiointi vetyperoksidikaasulla

Rovaniemi, Suomi – julkaistu 28.7.2020

Kohde LAPPICA työterveyshuollon tartuntatautiepäiltyjen potilaiden pisaraeristystilat, joihin kuuluu näytteenottolaboratorio, kolme vastaanottotilaa, odotustilakäytävä ja varasto.

Kohteen koko Kokonaisuus noin 80 m2, tilavuus noin 130 m3.

Tavoite Tilojen desinfiointi, saavutetun puhtaustason selvittäminen ulkopuolisen arvioijan toimesta ja prosessiin tarvittavan ajan selvittäminen.

Menetelmä Cleamix VCS-100 vetyperoksidikaasudesinfiointi. Vertaillaan pyyhkäisynäytteet ennen ja jälkeen desinfioinnin. Näytteiden analysointi Turun yliopisto.

Kesto Kaikkine järjestelyineen noin 9 tuntia: tilojen tiivistys 1,5 tuntia; desinfiointi 6,5 tuntia; purku 1 tunti.

Havainnot Tilojen puhtaudelle asetettu tavoite saavutettiin. Suurissa tiloissa suunnittelun tärkeys korostuu. Tilat saatiin käyttövalmiiksi noin 30 minuuttia puhdistuksen jälkeen katalyyttien ja tuuletuksen avulla.

Toteutimme vetyperoksidikaasudesinfioinnin asiakkaallemme LAPPICA työterveyshuollolle Rovaniemellä Suomessa. Tavoitteena oli tilojen desinfiointi, saavutetun puhtaustason selvittäminen ulkopuolisen arvioijan toimesta ja prosessiin tarvittavan ajan selvittäminen. Toteutuksessa desinfioitiin LAPPICA työterveyshuollon tartuntatautiepäiltyjen potilaiden pisaraeristystilat, jotka muodostuvat odotustilakäytävästä, kolmesta vastaanottotilasta, näytteenottolaboratoriosta ja varastosta. Desinfiointi toteutettiin Cleamix VCS-100 vetyperoksidikaasudesinfiointilaitteella.

Decont kävi tutustumassa desinfioitaviin tiloihin 19. toukokuuta 2020, jolloin suunniteltiin indikaattoreiden ja laitteiden sijoittaminen. Desinfiointi toteutettiin 21. toukokuuta. Työ alkoi alueen tiivistämisellä sekä indikaattoreiden ja laitteiden asennuksella. Kohteen haasteena oli desinfioitavien tilojen eristäminen ilmanvaihtokanavien osalta muusta rakennuksesta. Huolellisella suunnittelulla eristäminen onnistui vaivattomasti. Desinfiointi aloitettiin heti valmisteluiden jälkeen ja se toteutettiin huone kerrallaan. Desinfioinnin jälkeen tilat katalysoitiin ja tuuletettiin, jotta vetyperoksidikaasu saatiin nopeasti vähenemään. Kaikki suunnitellut tilat saatiin desinfioitua tehokkaasti työpäivän aikana ja tilat otettiin käyttöön desinfiointia seuraavana päivänä.

Desinfioinnin lisäksi tutkittiin desinfioinnin vaikutusta ilmanlaatuun. TUKESin ylitarkastaja Jaakko Leinonen otti pintapyyhkäisynäytteet kolmesta huoneesta tutustumiskäynnin yhteydessä. Kaksi viikkoa desinfioinnin jälkeen pintapyyhkäisyt toistettiin. Näytteet ennen ja jälkeen desinfioinnin analysoitiin Turun Yliopiston Biodiversiteettiyksikössä. Analyysin perusteella desinfiointi inaktivoi kaikki kasvustot ja bakteerit tilassa, eli huoneen pinnat ja ilma saatiin puhdistettua.

Lisätietoja info@decont.fi

Lappica on rovaniemeläinen työterveyspalveluja Lapin alueella tuottava yritys, jonka asiakkaina on lappilaisia yrityksiä ja yhteisöjä. www.lappica.fi

Decont on Business Finlandin tuella käynnistetty korkealuokkaiseen desinfiointiin erikoistunut yritys. Decontin taustalla on rovaniemeläinen autoalan yritys, joka on muuttanut ajoneuvojen pesutoiminnot desinfiointi- ja hajunpoistopalveluksi yrityksille ja yksityisille. www.decont.fi

Desinfiointi vetyperoksidikaasulla

Linkki