Palvelut ja menetelmät

Desinfiointi vetyperoksidikaasulla

Linkki

Show menuShow menu

Palvelut ja menetelmät

Vetyperoksidikaasu, otsonointi sekä aktiivihiilisuodatin – ratkaisuna ongelmiisi

Desinfiointi vetyperoksidikaasulla

Vetyperoksidikaasuun perustuva desinfiointi on tehokas ja ympäristöystävällinen menetelmä erilaisten kohteiden puhdistamiseen. Vetyperoksidikaasulla voidaan desinfioida tilat, irtaimistot ja ajoneuvot. Vetyperoksidikaasuun perustuvalla desinfioinnilla voidaan hallita esimerkiksi homeongelmia, hajuhaittoja tai muista syistä kontaminoituneita tiloja.

Desinfiointi toteutetaan Cleamixin armeijakäyttöön suunnitellulla VCS-sarjan kannettavalla desinfiointilaitteella. Laite muuttaa vetyperoksidin kaasuksi. Vetyperoksidikaasu vähentää bakteerien ja virusten määrän kohteessa miljoonasosaan, jolloin noin 99,9999% bakteereista ja viruksista tuhoutuu käsittelyn tuloksena. Tekniikan puhdistusvoima perustuu käytettävän vetyperoksidiliuoksen vahvuuteen. Desinfiointilaite muodostaa kohteeseen 50% vahvuisen vetyperoksidikaasun, joka testatusti tuhoaa myös vaipalliset virukset. Vaipallisten virusten joukkoon lukeutuu esimerkiksi koronavirus, joka tutkimusten mukaan vaatii tuhoutuakseen vähintään 30% vahvuisen vetyperoksidikaasun. Desinfioinnin päättyessä vetyperoksidikaasu hajoaa hapeksi ja vedeksi. Desinfiointiprosessin seuranta, kuten pitoisuus sekä työ- ja käyttöturvallisuus varmistetaan Vaisalan mittauslaitteilla: kannettavilla pitoisuusmittareilla sekä erillisillä indikaatioteipeillä.

Alun perin menetelmä on kehitetty viranomais- ja armeijakäyttöön haastavien bakteereiden, kuten pernaruttoa aiheuttavan bacillus anthracis -bakteerin, ja virusten, kuten SARS-CoV, MERS-CoV ja ebolaviruksen desinfiointiin. Vetyperoksidikaasuun perustuva desinfiointi on VTT:n testaama menetelmä. Tehokkuuden lisäksi menetelmä on siis myös turvallinen sekä käyttäjilleen että ympäristölle. Käsittely on täysin vaaraton myös kaikille materiaaleille, esimerkiksi elektroniikalle. Ruokatuotteet tulee kuitenkin poistaa tilasta tai pakata ilmatiiviisiin pakkauksiin ennen desinfiointia.

Vetyperoksidikaasudesinfiointi voidaan toteuttaa asiakkaan kohteessa tai Decontin desinfiointilinjastolla.

Näin desinfiointi etenee

  1. Tila tiivistetään, ilmanvaihtokanavat ja tilaan johtavat ovet suljetaan ja merkitään huomiomerkein. Lisäksi varmistetaan, ettei tiloissa ole esimerkiksi ilman kanssa kosketuksissa olevia elintarvikkeita tai huonekasveja.
  2. Desinfiointiprosessi käynnistetään, ja laite alkaa muodostamaan vetyperoksidikaasua. Vetyperoksidikaasun pitoisuutta ohjataan tilan lämpötilan ja kosteuden avulla niin, että tavoiteltu pitoisuus saavutetaan. Desinfiointiprosessin aikana tilassa ei saa oleskella. Käsittelyn kesto riippuu kohteen koosta ja absorvoivan materiaalin, kuten tekstiilien ja muiden huokoisten materiaalien määrästä. Tyypillisesti käsittely kestää puolesta tunnista 12 tuntiin. Tarvittaessa, esimerkiksi pinttyneen hajun poistossa käsittelyn vaikutusta tehostetaan jättämällä vetyperoksidikaasu tilaan päivän tai parin ajaksi. Desinfioinnin jälkeen tila tuuletetaan.
  3. Kun kaikki vetyperoksidikaasu on hajonnut hapeksi ja vedeksi, tila on käytettävissä. Tähän kuluu yleensä noin 15-30 minuuttia. Tilan puhtaus todetaan indikaatioteippien värimuunnoksen avulla. Kun tila on valmis käyttöön, desinfiointiprosessia ohjaava operaattori informoi prosessin päättymisestä.

Otsonointi apuna hajunpoistoon

Otsonointi on tehokas menetelmä epämiellyttävien hajujen ja allergianaiheuttajien hallintaan. Otsonoinnilla voidaan poistaa hajuja tiloista, irtaimistosta ja ajoneuvoista. Menetelmä neutralisoi tehokkaasti esimerkiksi tupakan, eläinten, homeen, viemärin ja kalman hajut. 

Otsonointi toteutetaan TROTEC Airozon 10000 -otsonigeneraattorilla, joka muodostaa kohteeseen voimakkaan otsonikaasun. Otsonigeneraattori muuntaa laitteesta ulos virtaavan hapen otsonimolekyyleiksi. Otsonoinnin vaikutus perustuu hapetusreaktioon, joka hajottaa epäpuhtaudet. Otsonointi tehoaa kemiallisiin ja orgaanisiin hajuihin sisäilmassa ja rakenteiden pinnoilla ja raoissa.

Menetelmänä otsonointi on turvallinen ja ekologinen tapa poistaa hajuja ja allergianaiheuttajia. Otsonikäsittelystä ei jää haitallisia kemikaalijäämiä. On syytä kuitenkin muistaa, että otsonointi tulee aina suorittaa ammattilaisen toimesta. Ammattilainen huolehtii turvallisesta tekniikasta ja kohteen käyttöönotosta. Otsonointiprosessin aikana kohteessa ei saa oleskella, mutta kohde on käytettävissä heti otsonoinnin jälkeen, kun kohde on saatu huolellisesti tuuletettua.

Otsonointi voidaan toteuttaa asiakkaan kohteessa tai Decontin otsonointilinjastolla.

Näin otsonointi etenee

  1. Tila tiivistetään, ilmanvaihtokanavat ja tilaan johtavat ovet suljetaan ja merkitään huomiomerkein. Lisäksi varmistetaan, ettei tiloissa ole esimerkiksi ilman kanssa kosketuksissa olevia elintarvikkeita tai huonekasveja.
  2. Otsonointiprosessi käynnistetään, ja laite alkaa muodostamaan otsonikaasua. Otsonointiprosessin aikana tilassa ei saa oleskella. Käsittelyn kesto riippuu kohteen koosta, hajun voimakkuudesta ja absorvoivan materiaalin, kuten tekstiilien ja muiden huokoisten materiaalien määrästä.
  3. Otsonoinnin jälkeen noudatetaan vähintään 24 tunnin varoaikaa. Kun kaikki otsonikaasu on haihtunut, tila on käytettävissä. Otsonointiprosessia ohjaava operaattori informoi tilan ollessa valmis käyttöön.

Aktiivihiilisuodatin ilmanpuhdistukseen

Aktiivihiilisuodatin on hiljainen ja huomaamaton menetelmä sisäilman puhdistamiseen. Hiljaisuuden ja huomaamattomuuden vuoksi aktiivihiilisuodatin toimii erinomaisesti pitkäaikaisena ratkaisuna esimerkiksi julkisissa tiloissa. Ilmanpuhdistus toteutetaan UniqAir PRO-sarjan aktiivihiilisuodattimella. Laite kierrättää huoneilmaa ja sitoo 99,97% kaikista sisäilman epäpuhtauksista. Aktiivihiilipuhdistin on VTT:n testaama turvallinen menetelmä, joka on helppo ja nopea ottaa käyttöön.

Vuokraamme aktiivihiilipuhdistimia asiakkaan kohteeseen.

Näin ilmanpuhdistus etenee

  1. Aktiivihiilisuodatin kytketään verkkovirtaan ja käynnistetään. Aktiivihiilisuodatin on päällä tarpeen mukaan – vaikka ympäri vuoden. Laitteen suodatin vaihdetaan pari kertaa vuodessa. Parhain puhdistusteho ilmenee, kun laitetta käytetään yhtäjaksoisesti kolmen kuukauden ajan.
  2. Nautitaan raikkaasta ja puhtaasta huoneilmasta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä tai WhatsAppissa (+358 400 720 282) tai sähköpostilla (info@decont.fi).

Vaihtoehtoisesti kerro tapauksestasi alla olevalla lomakkeella, niin otamme sinuun pian yhteyttä.

Don’t worry, we Decont.

Pyydä tarjous tai lisätietoa palveluistamme

Desinfiointi vetyperoksidikaasulla

Linkki