Borttagning av lukt

Desinfektion med väteperoxidgas

Linkki

Show menuShow menu

Borttagning av lukt

Borttagning av lukt – effektivt och säkert

Hantering av obehagliga lukter

Obehagliga lukter är ett olyckligt problem som är svårt att bli av med hemma. För att få bort lukterna måste objektet granskas för att hitta orsaken till lukten. Genom att fastställa orsaken till lukten kan man välja rätt åtgärder för dess borttagning.

På Decont erbjuder vi lösningar för hantering av lukter. Luktborttagning utförs vanligtvis i två steg. Först desinficeras objektet med väteperoxidgas, vilket eliminerar luktframkallande ämnen såsom bakterier och sporer. I det andra steget neutraliseras objektets lukt genom ozonering. Ozonering och desinfektion är säkra och effektiva metoder.

Borttagning av lukt – desinfektion med väteperoxidgas

Hajunpoisto desinfioimalla

Desinfektion med väteperoxidgas eliminerar effektivt objektets luktframkallare. Väteperoxidgas sprids i objektet och förstör bakterier, virus samt mögel- och svampsporer i inomhusluften och ytorna i objektet som behandlas. Väteperoxidgas kan användas för att behandla till exempel hem, lokaler, lager, möbler, textilier, kläder, elektronik, personbilar, husvagnar och båtar.

Den bärbara desinfektionsanordningen i VCS-serien avsedd för militär användning från Cleamix används för desinfektionen. Desinfektionsanordningen omvandlar väteperoxid till gas, som desinficerar objektet och eliminerar luktframkallarna. Till slut bryts väteperoxidgas ned till vattenånga och syre. Desinfektion baserad på väteperoxidgas är en metod som testats av VTT och är säker för både dess användare och miljön. Behandlingen är också ofarlig för alla material, till exempel elektronik.

Desinfektion kan beroende på objektet genomföras i kundens utrymmen eller på Deconts desinfektionslinje.

Borttagning av lukt – ozonering

Ozonering neutraliserar obehagliga lukter och allergener i utrymmen eller på lös egendom. Ozonering kan användas för att eliminera lukter i till exempel hem, lokaler, husvagnar, båtar och lager. Typiska lukter som neutraliseras med ozonering är lukten av tobak, djur, mögel, avlopp eller död. Genom ozonering kan man stödja luktborttagning som baseras på väteperoxidgas, eftersom ozonering fungerar som oxidation efter väteperoxidbehandling och neutraliserar lukten.

Ozonering genomförs med en ozongenerator. Ozongeneratorn bildar en stark ozongas i utrymmet genom att omvandla syre som strömmar ut ur anordningen till ozonmolekyler. Ozoneringens effektivitet baseras på en oxidationsreaktion som bryter ned objektets kemiska föroreningar. Ozoneringsbehandlingen är säker och ekologisk och lämnar inga kemiska rester i objektet.

Ozonering kan beroende på objektet genomföras i kundens utrymmen eller på Deconts desinfektionslinje.

Ta kontakt

Kontakta oss genom att ringa, med SMS, via WhatsApp (+358 400 720 282) eller per e-post (marko@decont.fi).

Alternativt kan du berätta om ditt fall med blanketten nedan, så kontaktar vi dig snart.

Don’t worry, we Decont.

Begär offert eller ytterligare information om våra tjänster

Desinfektion med väteperoxidgas

Linkki