Desinfektion med väteperoxidgas

Desinfektion med väteperoxidgas

Linkki

Show menuShow menu

Desinfektion med väteperoxidgas

Väteperoxidgasdesinfektion (VHP, vaporized hydrogen peroxide)

Väteperoxidgas används för att på ett heltäckande sätt desinficera ytor eller luft i ett utrymme eller objekt från virus, bakterier samt mögel- och svampsporer. Väteperoxidgas är ett mycket effektivt och säkert sätt för användning i alla typer av utrymmen. Efter desinfektion omvandlas väteperoxidgas till syre och vattenånga.

VHP-metoden som grundar sig på gasformig väteperoxid är en rengöringsteknik som ursprungligen utvecklats för myndighetsanvändning och militär användning för desinfektion av utmanande bakterier och virus (t.ex. SARS, MERS, ebola och mjältbrand). Väteperoxidgas desinficerar också effektivt coronaviruset.

Reningskraften i väteperoxidtekniken baseras på styrkan hos den väteperoxidlösning som används. Väteperoxid som används i rengöringsprocessen har en styrka på 50 % (jfr med lösning på 1-3 % som används i behandling av sår och blekning).

Väteperoxidgas sprider sig effektivt och påverkar utrymmet överallt där den har luftkontakt. Väteperoxidgas tränger till exempel in i textilier. Därför öppnas alla lådor och skåp vanligtvis i rum som ska desinficeras så att gasen kan verka överallt i objektet.

Metoden är materialvänlig. Den kan också användas för att desinficera utmanande föremål, såsom elektronik, helt säkert utan risk för korrosion eller rester.

Väteperoxid, eller H2O2, är ett naturligt ämne som finns i till exempel frukt och grönsaker. Också människokroppen producerar väteperoxid. VHP-behandling är en naturlig, säker och effektiv metod.

Exempel på våra objekt för desinfektion och borttagning av lukt

Bostäder och bohag, industri- och produktionsanläggningar, kontor, offentliga utrymmen och fordon, hälsovårdens behandlings- och karantänanläggningar, renutrymmen.

I desinfektions- och luktborttagningslinjen behandlar vi också t.ex.
• Personbilar, ambulanser och taxibilar
• Kläder
• Möbler och textilier
• Bohag
• Elektronik
• Sjukhusutrustning

Desinfektionsbehandling används i den slutliga behandlingen efter mögelrensning för att rengöra utrymmet och bohaget, varvid man undviker förstörelse av den lösa egendom som blivit utsatt för mögel.

Teknik

Väteperoxidgas produceras med den bärbara desinfektionsutrustningen av det finska företaget Cleamix (tillverkarens webbplats https://cleamix.com). Den utrustning vi använder används bl.a. av myndigheterna i flera länder och den finska försvarsmakten.

Apparaten omvandlar väteperoxid till gas. Väteperoxidgas minskar antalet bakterier och virus i ett utrymme till en miljondel, vilket ger uppskattningsvis 99,9999 % av bakterier och virus som förstörts till följd av behandling.

Säkerhet

Väteperoxid används ofta för att desinficera bakterier, virus och mikrober på grund av dess effektivitet, säkerhet och miljövänlighet. Endast syre och vatten är nedbrytningsprodukter av väteperoxid.

Väteperoxidgastekniken, utrustningen och säkerheten har testats i VTT.

Desinfektionsprocess

1. Utrymmet tätas, ventilationskanalerna stängs och markeras med varselmärken. Dessutom säkerställs det att det till exempel inte finns livsmedel med luftkontakt i utrymmet.

2. Desinfektionsprocessen inleds och anordningen börjar bilda väteperoxidgas i det utrymme som ska desinficeras. Koncentrationen och varaktigheten av väteperoxidgasen ska styras utifrån temperaturen och luftfuktigheten i utrymmet på så sätt att den önskade koncentrationen i utrymmet uppnås. Efter desinfektionsprocessen ventileras utrymmet.

3. Vår operatör som styr desinfektionsprocessen meddelar dig när utrymmet är klart att användas igen. Utrymmet är oftast användbart ca 15–30 min efter desinfektion. Utrymmets renlighet bekräftas med indikationstejp och mätanordningar.

Varaktighet

Behandlingens varaktighet beror på objektets storlek och mängden absorberande material. Med absorberande material avses textilier och andra porösa material i utrymmet. Behandlingen tar vanligtvis 0,5–12 timmar, varefter utrymmet ventileras. Effekten av väteperoxidgas kan förstärkas genom att gasen lämnas i rummet i 1–2 dagar, vilket kan öka effektiviteten av desinfektionen t.ex. vid borttagning av lukt.

Extra tjänster

Uthyrning av filter med aktivt kol – vi hyr ut inomhusluftrenare som utvecklats i Finland och testats av VTT och som baserats på teknik med aktivt kol, vilka eliminerar 99,97 % av alla luftföroreningar, inkl. coronavirus. Lämplig för mer långvarig användning, särskilt i offentliga utrymmen, som besöks av många människor. Enkelt och snabbt ibruktagande. Tyst och diskret. Hyr t.ex. för turistsäsongen från 299 €/mån.

Ozonering för att neutralisera lukter.

Transport- och flyttjänst för förorenat fordon.

Tvätt- och fixtjänster för fordon, t.ex. i samband med desinficeringsbehandling.

Ta kontakt 

Kontakta oss genom att ringa, med SMS, via WhatsApp (+358 400 720 282) eller per e-post (marko@decont.fi).

Alternativt kan du berätta om ditt fall med blanketten nedan, så kontaktar vi dig snart.

Don’t worry, we Decont.

Begär offert eller ytterligare information om våra tjänster

Desinfektion med väteperoxidgas

Linkki