Hantering av coronavirus

Desinfektion med väteperoxidgas

Linkki

Show menuShow menu

Hantering av coronavirus

Förebyggande och eliminering

Vi erbjuder förebyggande och eliminerande medel för hantering av coronaviruset. Vi har skapat COVID-19 under kontroll-konceptet för användning inom företag och sammanslutningar. Deconts COVID-19 under kontroll-koncept består av två åtgärder som förebygger spridning av viruset och en åtgärd som eliminerar viruset.

  1. Grundläggande rengöring
  2. Kontinuerlig rengöring av inomhusluft med en rengörare med aktivt kol
  3. Desinfektion av ett utrymme med väteperoxidgas

Vi utfärdar certifikat till aktörer som verkställer verksamhetsmodellen enligt Deconts COVID-19 under kontroll-koncept. Aktören får rätt att utnyttja certifikatet i sina utrymmen och i sin kommunikation.

1. Grundläggande rengöring

Grundläggande rengöring är konceptets första förebyggande åtgärd. Med grundläggande rengöring avses rengöring, i vars genomförande man efterlever myndighetsbestämmelser, manualer och rengöringsstandarder (SFS-INSTA).

Decont går igenom nuvarande praxis och ger vid behov råd och instruktioner samt reviderar kundens nuvarande rengöringsprocesser.

2. Kontinuerlig rengöring av inomhusluft – rengörare med aktivt kol 

Konceptets andra förebyggande åtgärd är kontinuerlig rengöring av inomhusluft med hjälp av en rengörare med aktivt kol. Rengöraren med aktivt kol eliminerar 99,97 % av föroreningarna i inomhusluft – inklusive coronavirus. Den lämpar sig utmärkt för offentliga utrymmen, eftersom den är tyst och diskret. Installering av en rengörare med aktivt kol går enkelt och snabbt.

Decont hyr ut rengörare med aktivt kol till kundens objekt.

> Läs mer om rengörare med aktivt kol

3. Desinfektion av utrymmen – väteperoxidgas 

Om ett positivt fall av coronavirus har bekräftats eller misstänks i ett utrymme, bör man vidta konceptets tredje, eliminerande åtgärd. Konceptets tredje, sista åtgärd är att desinficera utrymmet med väteperoxidgas.

Desinfektionen utförs med bärbar desinfektionsutrustning från Cleamix som testats av VTT och förstör 99,9999 % av virusen från inomhusluft och ytor. Metoden bildar en upp till 50 % stark väteperoxidgas i utrymmet, som på ett testat sätt också eliminerar höljebärande virus, såsom coronavirus. Utrustningen har gett framgångsrika resultat i kampen mot spridningen av COVID-19 i bland annat Sydkorea och Finland.

Decont utför desinfektion med väteperoxidgas i kundens objekt.

> Läs mer om desinficering med väteperoxidgas.

Allmänna anvisningar för hantering av coronavirus 

Ta kontakt 

Kontakta oss genom att ringa, med SMS, via WhatsApp (+358 400 720 282) eller per e-post (marko@decont.fi).

Alternativt kan du berätta om ditt fall med blanketten nedan, så kontaktar vi dig snart.

Don’t worry, we Decont.

Begär offert eller ytterligare information om våra tjänster

Desinfektion med väteperoxidgas

Linkki