Kundberättelser

Desinfektion med väteperoxidgas

Linkki

Show menuShow menu

Kundberättelser


Reseutrymmen i Kutila Liikennes buss – Desinfektion med väteperoxidgas

Rovaniemi, Finland – publicerad 30.8.2020

Objekt Reseutrymmen i Kutila Liikennes buss.

Objektets storlek Total yta cirka 25 m2, volym cirka 60 m3.

Syfte Desinfektion av bussens reseutrymmen.

Metod Partiell inre rengöring och Cleamix VCS-100-väteperoxidgasdesinfektion.

Varaktighet Med alla arrangemang cirka 3 timmar: partiell inre tvätt 1 timme, installation av indikatorer och utrustning 0,5 timmar, desinfektion 1 timme, katalys och ventilation 0,5 timmar.

Observationer Det mål som fastställts för utrymmenas renlighet uppnåddes. I labyrintliknande och trånga utrymmen samt vid porösa ytor betonas planeringens betydelse. Luftflödet skulle planeras noggrant, så att väteperoxidgasen kunde nå de önskade delarna. Porösa material såsom bänkar och tak kräver mer väteperoxidgas än hårt material.

Vi utförde en väteperoxidgasdesinfektion av en buss för vår kund Kutilan Liikenne i Rovaniemi, Finland. Syftet var att desinficera bussens reseutrymmen, och desinfektionen utfördes med en Cleamix VCS-100-väteperoxidgasdesinfektionsanordning.

Desinfektionen genomfördes den 15 maj. Arbetet inleddes med en partiell inre rengöring av bussen, där reseutrymmenas hårda kontaktytor torkades med rengöringsmedel. Efter den partiella inre tvätten installerades indikatorerna och desinfektionsutrustningen enligt planen i bussens reseutrymmen. Utmaningen med objektet var den labyrintliknande strukturen och porösa ytor, såsom bänkar och tak. Genom noggrann planering kunde luftflödet riktas på ett omfattande sätt också i fordonets trängre delar, och koncentrationen kunde höjas till en tillräckligt hög nivå med tanke på de porösa ytorna. Desinfektionen började omedelbart efter beredning och objektet desinficerades enligt målen. Efter desinfektion katalyserades och ventilerades objektet för att snabbt minska på väteperoxidgasen och få fordonet klart för användning.

Ytterligare information Marko Uusipulkamo, marko@decont.fi

Kutilan Liikenne är en busstransportör i Rovaniemi som erbjuder rutt- och beställningstjänster samt lokaltrafiktjänster. www.kutilan.fi

Decont är ett högkvalitativt desinfektionsföretag som lanserats med stöd av Business Finland. Som bakgrund till Decont ligger ett bilföretag från Rovaniemi som har omvandlat fordonstvätt till en desinfektions- och luktborttagningstjänst för företag och privatpersoner. www.decont.fi


LAPPICA, Desinfektion med väteperoxidgas – företagshälsovårds droppisoleringsanläggningar för patienter som misstänks för infektionssjukdomar

Objekt LAPPICA företagshälsovårds droppisoleringsanläggningar för patienter som misstänks för infektionssjukdomar, inklusive provtagningslaboratorium, tre mottagningsrum, en gång i väntrummet och ett lager. Objektets storlek Helhet cirka 80 m 2 , volym cirka 130 m 3 .

Syfte Desinfektion av utrymmena, utredning av den uppnådda nivån av renlighet av en extern bedömare och utredning av tiden som krävdes för processen.

Metod Cleamix VCS-100-väteperoxidgasdesinfektion. Jämförelse av svabbprover före och efter desinfektion. Provernas analysering vid Åbo universitet.

Varaktighet Med alla arrangemang cirka 9 timmar: tätning av utrymmena 1,5 timmar, desinfektion 6,5 timmar, demontering 1 timme.

Observationer Det mål som fastställts för utrymmenas renlighet uppnåddes. I stora utrymmen betonas planeringens betydelse. Utrymmena var klara för användning cirka 30 minuter efter rengöring med hjälp av katalysatorer och ventilation.

Vi genomförde väteperoxidgasdesinfektion för vår kund LAPPICA företagshälsovård i Rovaniemi, Finland. Syftet var desinfektion av utrymmena, utredning av den uppnådda nivån av renlighet av en extern bedömare och utredning av tiden som krävdes för processen. I genomförandet

desinficerades droppisoleringsanläggningarna för patienter som misstänks för infektionssjukdomar inom LAPPICA företagshälsovård, som består av en korridor i väntrummet, tre

mottagningsrum, ett provtagningslaboratorium och ett lager. Desinfektionen utfördes med en Cleamix VCS-100-väteperoxidgasdesinfektionsanordning.

Decont besökte de utrymmen som skulle desinficeras den 19 maj 2020, varvid placeringen av indikatorer och utrustning planerades. Desinfektionen genomfördes den 21 maj. Arbetet inleddes med att täta området och installera indikatorer och utrustning. Utmaningen i objektet var isoleringen av de utrymmen som skulle desinficeras från resten av byggnaden med avseende på ventilationskanaler. Isoleringen lyckades problemfritt genom noggrann planering. Desinfektionen började omedelbart efter beredning och utfördes rum för rum. Efter desinfektion katalyserades och ventilerades utrymmena för att snabbt minska på mängden väteperoxidgas. Alla de planerade utrymmena desinficerades effektivt under arbetsdagen och togs i bruk dagen efter desinfektion.

Utöver desinfektionen undersöktes dess effekt på luftkvaliteten. Jaakko Leinonen, överinspektör för Säkerhets och kemikalieverket (TUKES), tog svabbprover från tre rum under rundvisningen. Två veckor efter desinfektion upprepades svabbproverna. Proverna före och efter desinfektion analyserades vid enheten för biodiversitet vid Åbo universitet. Enligt analysen inaktiverade desinfektionen alla grödor och bakterier i utrymmet, dvs. rummets ytor och luft rengjordes.

Ytterligare information Marko Uusipulkamo, marko@decont.fi

Lappica är ett företag baserat i Rovaniemi som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster i Lapplandsregionen. Dess kunder är bland annat företag och sammanslutningar i Lappland. www.lappica.fi

Decont är ett högkvalitativt desinfektionsföretag som lanserats med stöd av Business Finland. Som bakgrund till Decont ligger ett bilföretag från Rovaniemi som har omvandlat fordonstvätt till en desinfektions- och luktborttagningstjänst för företag och privatpersoner. www.decont.fi

Desinfektion med väteperoxidgas

Linkki