Mögelrensning

Desinfektion med väteperoxidgas

Linkki

Show menuShow menu

Mögelrensning

Mögelrensning som hjälp för att lösa mögelproblem och problem med inomhusluft

Mögelrensning – Plågas du av mögelproblem?

Fuktskador är ett olyckligt problem som vanligtvis leder till mögelskador och härmed till problem med inomhusluften. Synligt mögel och lukten av mögel i en bostad är ett alarmerande tecken på mögelproblem. Mögelproblemet ska korrigeras grundligt genom mögelsanering, i vilken strukturer som innehåller mikrobiell tillväxt förnyas. Förutom att förnya strukturerna, bör bohag, ytor och inomhusluften i mögelhuset desinficeras noggrant. Detta kommer att förhindra att den mikrobiella skadan förnyas.

På Decont erbjuder vi lösningar för att desinficera och ta bort mögellukt från bohag, ytor och inomhusluft i mögelhus. Desinfektion som baseras på väteperoxidgas är en effektiv och säker metod som förutom mögel- och svampsporer också förstör bakterier och virus. Förutom den desinficerande effekten eliminerar väteperoxidgas effektivt lukter genom att förstöra orsaken bakom lukten. Efter väteperoxidgasen kan objektet kompletteras med en ozonering, som eliminerar den sista mögellukten.

Desinfektion av mögelobjekt – väteperoxidgas

För att få mögelproblemet under kontroll måste objektet desinficeras. Väteperoxidgas är en effektiv och säker metod för att desinficera utrymmen, bohag och fordon. Väteperoxidgas sprids effektivt och förstör mögel- och svampsporer samt bakterier och virus från luftrummet och ytorna i utrymmet som behandlas. Väteperoxidgas kan användas för att behandla till exempel hem, kontor, offentliga utrymmen, hälsovårdens behandlings- och karantänanläggningar, sjukhusutrustning, möbler, textilier, kläder, elektronik, personbilar, bussar och ambulanser.

Desinfektionen genomförs med den bärbara desinfektionsanordningen i VCS-serien avsedd för militär användning från Cleamix. Apparaten omvandlar väteperoxid till gas som desinficerar objektet. Till slut bryts väteperoxidgas ned till vattenånga och syre. Metoden har testats av VTT och är säker för både dess användare och miljön. Behandlingen är också ofarlig för alla material, till exempel elektronik.

Borttagning av mögellukt – ozonering

Ozonering kan användas för att kontrollera den lukt som mögel orsakar. Ozonering i sig desinficerar dock inte, och avlägsnar härmed inte själva möglet. Av denna anledning bör objektet desinficeras noggrant för att slutgiltigt avlägsna den obehagliga lukten. Ozonering stöder avlägsnande av lukt med väteperoxidgas genom att fungera som oxidationsmedel efter behandling i desinficeringen, dvs. dekontamineringen, av luktframkallarna.

Ozonering genomförs med en ozongenerator, som bildar en stark ozongas i utrymmet. Metodens effektivitet baseras på en oxidationsreaktion, till följd av vilken föroreningar bryts ned. Ozonering är en säker och ekologisk metod och lämnar inga kemiska rester i objektet.

Extra tjänster

Rengörare med aktivt kol

Problem med inomhusluften kan också lindras med luftrenare. Vi hyr ut rengörare med aktivt kol för kontinuerlig rengöring av inomhusluft. Rengörare med aktivt kol är tysta och diskreta, och därför är de också väl lämpade för långvarig användning. En rengörare med aktivt kol eliminerar 99,97 % av alla luftföroreningar i inomhusluften.

Ta kontakt

Kontakta oss genom att ringa, med SMS, via WhatsApp (+358 400 720 282) eller per e-post (marko@decont.fi).

Alternativt kan du berätta om ditt fall med blanketten nedan, så kontaktar vi dig snart.

Don’t worry, we Decont.

Begär offert eller ytterligare information om våra tjänster

Desinfektion med väteperoxidgas

Linkki