Tjänster och metoder

Desinfektion med väteperoxidgas

Linkki

Show menuShow menu

Tjänster och metoder

Desinfektion, ozonering och rengörare med aktivt kol – lösningar på dina problem

Desinfektion med väteperoxidgas

Desinfektion som baseras på väteperoxidgas är en effektiv metod för rengöring av olika objekt. Väteperoxidgas kan användas för att desinficera lokaler, lös egendom och fordon. Desinfektion som baseras på väteperoxidgas kan användas för att till exempel hantera mögelproblem, lukter eller coronavirus.

Desinfektionen genomförs med den bärbara desinfektionsanordningen i VCS-serien avsedd för militär användning från Cleamix. Apparaten omvandlar väteperoxid till gas. Väteperoxidgas minskar antalet bakterier och virus i objektet till en miljondel, vilket ger cirka 99,9999 % av bakterier och virus som förstörts till följd av behandling. Tekniken bildar en upp till 50 % stark väteperoxidgas i objektet som på ett testat sätt också eliminerar höljebärande virus. Höljebärande virus omfattar till exempel coronaviruset, som enligt studier kräver en väteperoxidgas med minst 30 % styrka för att förstöras. Uppföljning av desinfektionsprocessen, såsom koncentration samt arbets- och användningssäkerhet, säkerställs med Vaisalas mätinstrument: bärbara koncentrationsmätare och separat indikationstejp.

Desinfektion som baseras på väteperoxidgas är en metod som testats av VTT. Utöver effektiviteten är metoden också säker för både dess användare och miljön. Behandlingen är också helt ofarlig för alla material, till exempel elektronik. Livsmedelsprodukter ska dock avlägsnas från utrymmet eller förpackas i lufttäta förpackningar före desinfektion. Under desinfektionsprocessen får man inte vistas i utrymmena, men objektet är användbart genast efter desinfektion när väteperoxiden omvandlats till vattenånga och syre.

Desinfektion med väteperoxidgas kan genomföras i kundens objekt eller på Deconts desinfektionslinje.

>  Läs kundberättelsen om desinfektionen av utrymmena i LAPPICA:s företagshälsovård

> Läs kundberättelsen om desinfektionen av Kutilan Liikennes buss

> Kontrollera våra exempelpriser från prislistan

Ozonering som hjälp vid luktborttagning

Ozonering är en effektiv metod för att hantera obehagliga lukter och allergener. Med ozonering kan man avlägsna lukter från utrymmen, lös egendom och fordon. Metoden neutraliserar effektivt lukten av till exempel tobak, djur, mögel, avlopp och död. 

Ozonering utförs med en ozongenerator, som bildar en stark ozongas i objektet. Ozongeneratorn omvandlar syre som strömmar ut ur apparaten till ozonmolekyler. Ozoneringens effekt baseras på en oxidationsreaktion som bryter ned kemiska föroreningar. Ozonering fungerar på kemiska och organiska lukter i inomhusluft och på ytor och sprickor i strukturer.

Som metod är ozonering ett säkert och ekologiskt sätt att eliminera lukter och allergiframkallande ämnen. Ozonbehandlingen lämnar inga skadliga kemiska rester. Man bör dock komma ihåg att ozonering alltid ska utföras av en yrkesman. Yrkesmannen tar hand om säker teknik och ibruktagande av objektet. Under ozoneringsprocessen får man inte vistas i objektet, men objektet kan användas genast efter ozoneringen när objektet har ventilerats noggrant.

Ozonering kan genomföras i kundens objekt eller på Deconts desinfektionslinje.

> Tutustu esimerkkihintoihimme hinnastosta

Luftrening med rengörare med aktivt kol

En rengörare med aktivt kol är en tyst och diskret metod för rengöring av inomhusluft. På grund av detta fungerar rengöraren med aktivt kol utmärkt som en långvarig lösning för till exempel offentliga utrymmen. Metoden avlägsnar 99,97 % av alla luftföroreningar inomhus. Rengöraren med aktivt kol är en säker metod som testats av VTT och är enkel och snabb att ta i bruk.

Vi hyr ut rengörare med aktivt kol till kundens objekt.

> Tutustu esimerkkihintoihimme hinnastosta

Ta kontakt

Kontakta oss genom att ringa, med SMS, via WhatsApp (+358 400 720 282) eller per e-post (marko@decont.fi).

Alternativt kan du berätta om ditt fall med blanketten nedan, så kontaktar vi dig snart.

Don’t worry, we Decont.

Begär offert eller ytterligare information om våra tjänster

Desinfektion med väteperoxidgas

Linkki